Laser Alex TriVantage: điều trị xóa xăm và các tổn thương sắc tố da

Sự cải tiến của hệ thống Laser Alex TriVantage là cuộc cách mạng trong điều trị xóa xăm và các thương tổn sắc tố da.

Medilas_content_;aser-alex Hệ thống Alex TriVantage được thiết kế dựa trên hệ thống laser Q-switched Alexandrite một bước sóng 755 nm trước đây của chúng tôi đã chứng minh tính hiệu quả và an toàn, với sự thêm vào hai bước sóng Q-switched Nd:YAG là 1064 nm và 532 nm.

Cấu hình mới đặc biệt này cũng bao gồm bước sóng 755 nm dạng xung dài, mang lại phương pháp điều trị cho nhiều dạng thương tổn sắc tố da mà không gây ra các vấn đề liên quan đến sự thay đổi sắc tố da.

Alex TriVantage mở rộng một cách ấn tượng khả năng điều trị các thương tổn sắc tố da cũng như xóa xăm nhiều màu trên các dạng da khác nhau.

Bài cùng danh mục